Medaljar

Musikantane får ofte medaljar når dei deltar i konkurransar og på turar. I tillegg deler korpset ut årsmedaljar og innsatsmedalje. Musikantane får òg ei stjerne for kvart år dei har fullført i korpset, og her kan du sjå korleis stjerner og medaljar skal festast på uniforma.

Årsstjerne:

 • Deles ut kvart fullførte år til musikantene.

uniform

Innsatsmedalje:

 • Vert delt ut til dei som har maks seks
  fråværsdagar, uavhengig av årsak
 • Juniorane kan oppnå bronsemedalje.
 • Hovudkorpset kan oppnå 3 innsatsmedaljar. Bronse etter eitt år, sølv etter to år og gull etter fire år uten brudd på fråværsreglement.
 • Aspirantane får diplom for fullført aspirantopplæring.

Årsmedaljar:

 • 3 års medlem
 • 5 års medlem
 • 7 års medlem
 • 10 års medlem
 • 15 års medlem
 • 20 års medlem

 Plakett:

Pris for beste musikalske utvikling kårast kvar vår og haust. Musikanten hedrast med navn på plakett og pin med sitt instrument.