Årsberetning

Årsberetning for Håland og Dysjaland skulekorps 2015

Håland og Dysjaland skulekorps er et viktig bidrag til Sørabygdas identitet. Hva ville vel 17. mai vært uten korpset?

For at korpset skal fungere, er det viktig at musikantene opplever samspillsglede og presterer musikalsk. Korpset må være både en musikalsk og en sosial fritidsaktivitet for at barna skal trives, og for å få til det er det mange faktorer som må være på plass. Styret og dirigenten utgjør fundamentet til korpset. Styreleder har gjennom året jobba for at styret skal trives, at alle skal ha oppgaver de trives med og har tid til. Vi har gjennom året hatt et stabilt og engasjert styre og vi har en alltid tålmodig dirigent. I tillegg har foreldregruppa vært strålende og bidratt både med kunstnerisk hjelp til seminar før Stavanger Open (Amy Gjeitnes og Tone Frafjord) og under Stavanger Open (Amy Gjeitnes), tatt hovedansvar for at korpsøvelsene skal fungere bedre (Tone Byberg), samt stilt opp på seminarer, dugnader, konserter, kjørt på trommer, lotteri og så videre. Styret er helt avhengig av foreldreinnsatsen som investeres i korpset.

Styret har som målsetning å bygge opp korpset igjen, noe som vil ta tid. Vi gleder oss over at aspirantkorpset teller hele 9 musikanter med gode musikalske prestasjoner i år. Vi vil forsøke et nytt opplegg i forbindelse med rekruttering av aspiranter, og håper det vil gi gode resultater. Det er viktig å ha fokus på et godt sosialt miljø, hvor alle musikanter i alle aldre kan trives godt. Vi vil legge vekt på dette fremover.

Styret gleder seg også over at hovedkorpset ligger forholdsvis stabilt på 12 medlemmer, mot 10 medlemmer samme tid i fjor. De er slått sammen med juniorkorpset som består av 5 musikanter. Musikantene er fordelt på alderstrinn som følger: 1 musikant på videregående skole, 2 på ungdomstrinnet, 1 går i 5. klasse og resten (8 stk) går i 7. klasse. Juniorkorpset teller 5 medlemmer fra 2. – 5. klasse.

Junior- og hovedkorpset har stor andel av unge musikanter som påvirker musikalsk prestasjon. Under Rogalandsmesterskapet kom vi på 3. plass i 4. divisjon brass og juniorene fikk også god omtale av dommerne (ingen plassering i junior-klassen).

Under Stavanger Open hadde vi et vellykka samarbeid med Sokndal skulekorps og fikk 2. plass i 4. divisjon! Korpset er godt fornøyd med prestasjonene!

 

Korpset formål/mål for sesongen

Håland og Dysjaland skulekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

 

Styret

Styret har i denne perioden bestått av følgende personer:

 • Guri Bergerud – Leder
 • Ingunn Jonsdottir – Nestleder, materalforvalter uniform og medaljer, sekretær
 • Nils Steine – Materialansvarlig instrument.
 • Tabea Kaze – Kasserer
 • Kristoffer Henriksen – Dugnads- og lotteri-ansvarlig
 • Tore Amundsen – Sponsor, dugnads- og lotteri-ansvarlig, fram til 15. august
 • Anne Simonsen – Sekretær fra 15. august

Støtte til styret:

 • Tone Byberg – Webansvarlig og støtte for å skape ro på øvelsene
 • Amy Gjeitnes – Kunstnerisk ansvarlig for Stavanger Open
 • Ingvar Vigdel – Revisor

Valgkomite:

 • Tone Byberg
 • Gunhild Bergo

Musikalsk leder/dirigent:

Hovedkorps:               Geir Olav Hinderaker

Juniorkorps:               Geir Olav Hinderaker

Aspirantkorps:            Heidi Høyland Tjelta til juni

Ingunn Hvattum fra august

 

Antall styremøter:

Det ble avholdt 14 styremøter i perioden.

 

Antall medlemmer

22 aktive medlemmer pr. 31.12.2014 (5 A, 5 JR, 12 HK)

26 aktive medlemmer pr. 31.12.2015 (9 A, 5 JR, 12 HK)

 

Arrangementer:

28.01.                          Årsmøte på Dysjaland skule

06.02.                          Karnevalskonsert, Sola kulturskole

28.02. – 01.03.           HK: Seminar før RM

01.03.                         JR, A: Seminar før RM

08.03.                          Alle: Rogalandsmesterskapet

17.03.                         HK: Rekrutteringskonserter på Håland og Dysjaland skule

11.04.                         HK, JR: Vårløysing, Dysjaland skule

17.04. – 18.04.           Nye A: Aspirantseminar

16.05.                          Alle: Marsjseminar før 17.mai

17.05.                         Alle: 17.mai, barnetog og folketog

13.06.                         Alle: Sommeravslutning i Kongeparken

19.08.                         Oppstart etter ferien

02.09.                         Foreldremøte

06.09. – 07.09.           JR, A: Seminarhelg på Ølberg Strandhager

18.09. – 20.09.           HK: Seminar med Alexander Rybak i Stavanger

31.10. – 01.11.           HK, JR: Seminar før SO på Røyneberg skole

07.11.                         HK, JR: Åpen dag på Håland skule

14.11.                         HK, JR: Stavanger Open

14.11.                         Alle: Konsert med Brass Brothers

28.11.                         HK, JR: Julegrantenning / Fakkeltog ved Dysjaland skule

24.12.                         HK, JR: Spilling i kirka på julaften

 

Dugnad

Mørkekjøringsmarkører for Haugland Trafikkskole, januar, november og desember.

 

Sponsorer/Samarbeidspartnere

Norgens Musikkorpsforbund (NMF), Sola kommune, Norsk Tipping, Sparebanken Vest har bidratt med sponsormidler.

Til vårlotteriet fikk vi gevinster fra følgende lokale foretak:

Hummeren Hotel
Quality Airport Hotel, Stavanger
Helgø Meny Sola
Seland Optikk Sola
Rimi Tjelta
Byggmix Sola
Lura Turistheim Sola
Bohemia Sola
I’Salongen Sola
Stangeland Maskin
Kai Hansen Trykkeri
Coop Mega Sola
Sport 1 Sola
Statoil Tjelta
Dolly Dimples Sola
Interiørgården AK Sola
Bilpaviljongen Hellestø
Blomstergården Sola
Pizzabakeren Sola
Sykkel Centeret Sola
Thelma & Molli Sola
Fixi Frisør

 

Intern kommunikasjon

Medlemsinformasjon blir utsendt til medlemmene pr e-post fra skulekorpset.no@gmail.com i tillegg til informasjon via SMS. Bilder og aktualiteter legges ut på vår Facebookside.

For styret i Håland og Dysjaland skulekorps

Tjelta 16.01.16

 

_______________                                         ________________ Styreleder                                                      Styremedlem

 

 

Årsberetning for 2011

Årsmelding for 2010

Årsmelding for 2009.

Årsmelding for 2008.