Kategoriarkiv: Aktiviteter

Årsmøte 2018

Vi vil med dette ønske velkommen til årsmøte for Håland og Dysjaland skulekorps, onsdag 31.01.18 kl 19:30 i musikkrommet på Dysjaland skule.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret innen 11.01.2017. Saken sendes pr. email til skulekorpset.no@gmail.com eller Tim på mobil nr 95930379.

Valgkomitéen v/ Guri B. vil kontakte aktuelle kandidater til de ulike vervene innen uke 2. Ta gjerne kontakt på mobil 97750719 om du ønsker å bidra.

Ønsker også innspill til utkast for korpsets strategiplan for de som har gode ideer her selv om det ikke nødvendigvis blir et eget punkt på årsmøtet.
Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering

 • Åpning
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden/saksliste
 • Valg av møteledelse
 • Valg av møtesekretærer
 • Valg av protokollunderskrivere

2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.

5. Valg:

 • Leder for ett år
 • 5-7 styremedlemmer på valg for to år og 2 varamedlemmer for to år.
 • 1-3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

Dokumenter til årsmøtet (ikke alle er vedlagt):

Det blir enkel bevertning under møtet.

Mvh

Tim på vegne av Styret

Høstplan 2017

Korpsåret er godt i gang, og det er mye spennende som skjer fremover. Høstens hovedarrangement er Irsk aften i Sola kulturhus sammen med Hana skolekorps i oktober. Vi gleder oss til nok et samarbeid!

I linkene nedenfor finner du planer for aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset. Her står informasjon om kontaktpersoner i korpset, og hvem som har foreldrevakt på øvelsene. Eventuelle rettelser i planene gjøres fortløpende.

Aspirant kalender høst 2017

Junior kalender høst 2017

HK kalender høst 2017

 

Vårlotteri og konsert 31.05

Velkommen til Håland og Dysjaland skulekorps sitt årlige vårlotteri og konsert,
i storstova på Dysjaland skule, onsdag 31.05. kl 17:30

RM

Vi byr på underholdning, fiskedam, pil-, svamp– og  blikkbokskasting. Det blir salg av kaffe og kaker i kafeen.

Vårplan 2017

Nå er vi godt i gang med vårsemesteret og planene er klare frem til sommeren. Merk av viktige dager i kalenderen allerede nå.

Våren er en travel tid i korpset, med mye liv og røre både musikalsk og sosialt. I skrivende stund har hoved- og juniorkorpset begynt å øve inn programmet til Rogalandsmesterskapet. Det er mye som skal på plass før korpset entrer scenen. I tillegg har vi bl.a. seminarer for små og store, konserter, lotteri, 17. mai marsjering og sommertur å se frem til før vi tar ferie. Det er mye å holde styr på så vi trenger at foreldre følger opp vaktene de blir satt til.

Kom gjerne innom øvelsene for å høre på korpset. Det setter musikantene pris på.

Vårplan 2017 Aspiranter

Vårplan 2017 Juniorer/Seniorer

Foreldrevaktinstruks

Mvh
Styret

 

Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte for Håland og Dysjaland skulekorps, onsdag 25.01.17 kl 19:30, musikkrommet på Dysjaland skule.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret innen 11.01.2017. Saken sendes pr. email til skulekorpset.no@gmail.com eller Tim på mobil nr 95930379

Valgkomitéen v/ Tone E. vil kontakte aktuelle kandidater til de ulike vervene innen uke 1. Ta gjerne kontakt på mobil 90797683 om du ønsker å bidra.

Det blir enkel bevertning under møtet.

Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering

 • Åpning
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden/saksliste
 • Valg av møteledelse
 • Valg av møtesekretærer
 • Valg av protokollunderskrivere

2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.

5. Valg:

 • Leder for ett år
 • 5-7 styremedlemmer på valg for to år og 2 varamedlemmer for to år.
 • 1 revisor for to år.
 • 1-3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

Dokumenter til årsmøtet:

Aktiviteter i november og desember 2016

Det nærmer seg jul og vi har gjort litt endringer for å samle hoved- og juniorkorpset til et større band. Øvelsene fremover er kl 17:30 – 19:30 for begge gruppene. I desember er Geir Olav travel musiker ved Barnas Egen Julerevy på Sola kulturhus og JR/HK øvelsen flyttes derfor til mandagene. Aspirantene får vikar og øver til vanlig tid.

 

Aktiviteter i november:

Onsdag 23.11.
Aspirantøvelse kl 16:00 – 17:00.
JR øvelse kl 17:30 – 18:30.
HK øvelse kl 17:30 – 19:30.

Søndag 27.11.
Opptreden for HK/JR i Dysjalandshallen etter julevandring i Stenebyen.
Oppmøte i Dysjalandshallen kl 16:00.
Antrekk: Mørk bukse, mørke sko, mørke sokker, hvit t-skjorte, rød hettejakke og nisselue.
«Brass buddies» spiller på stand under vandringen (med forbehold).
Trommegruppa marsjerer foran fakkeltoget (med forbehold).
Styret selger fakler ved SFO trappa. Loddsalg i hallen.

Onsdag 30.11.
Loddsalg i bygda etter oppsatt kjøreliste. Oppmøte ved parkeringsplassen

Aspiranter kl 16:00 – 17:00.
JR kl 17:30 – 18:30
HK kl 17:30 – 19:30

 

Aktiviteter i desember:

Mandag 5.12.
JR øvelse kl 17:30 – 18:30.
HK/JR øvelse kl 17:30 – 19:30.

Onsdag 7.12.
Aspirantøvelse  kl 16:00 – 17:00.

Mandag 12.12. (ansvarlig Nils)
Basar på for alle med familie kl 17:30 – 19:30.
Alle musikanter møter kl 17:00.
Antrekk: Mørk bukse, mørke sko, mørke sokker, hvit t-skjorte, rød hettejakke og nisselue.
Det blir kafesalg i pausen. Hver familie tar med seg mat som kan selges i kafeen (se eget skriv).

Mandag 19.12. (ansvarlig Gro)
Juleavslutning på Klubben (Dysjaland) for alle musikanter kl 17:30 – 19:30

Fredag 23.12. (ansvarlig Tone E.)
Øvelse i Storstova kl 11:00 – 12:00 for de som skal opptre i kirken på julaften.

Lørdag 24.12. (ansvarlig Tone E.)
Opptreden under julegudstjenesten i Ræge kirke kl 14. HK – kun blåsere.
Oppmøte kl 13:00 på rommet innerst til høyre for inngangen.
Antrekk: Privat pentøy.

Oppstart etter jul onsdag 4. januar.