Årsmøte 2018

Vi vil med dette ønske velkommen til årsmøte for Håland og Dysjaland skulekorps, onsdag 31.01.18 kl 19:30 i musikkrommet på Dysjaland skule.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret innen 11.01.2017. Saken sendes pr. email til skulekorpset.no@gmail.com eller Tim på mobil nr 95930379.

Valgkomitéen v/ Guri B. vil kontakte aktuelle kandidater til de ulike vervene innen uke 2. Ta gjerne kontakt på mobil 97750719 om du ønsker å bidra.

Ønsker også innspill til utkast for korpsets strategiplan for de som har gode ideer her selv om det ikke nødvendigvis blir et eget punkt på årsmøtet.
Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering

  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteledelse
  • Valg av møtesekretærer
  • Valg av protokollunderskrivere

2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.

5. Valg:

  • Leder for ett år
  • 5-7 styremedlemmer på valg for to år og 2 varamedlemmer for to år.
  • 1-3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

Dokumenter til årsmøtet (ikke alle er vedlagt):

Det blir enkel bevertning under møtet.

Mvh

Tim på vegne av Styret