Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte for Håland og Dysjaland skulekorps, onsdag 25.01.17 kl 19:30, musikkrommet på Dysjaland skule.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret innen 11.01.2017. Saken sendes pr. email til skulekorpset.no@gmail.com eller Tim på mobil nr 95930379

Valgkomitéen v/ Tone E. vil kontakte aktuelle kandidater til de ulike vervene innen uke 1. Ta gjerne kontakt på mobil 90797683 om du ønsker å bidra.

Det blir enkel bevertning under møtet.

Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering

 • Åpning
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden/saksliste
 • Valg av møteledelse
 • Valg av møtesekretærer
 • Valg av protokollunderskrivere

2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.

5. Valg:

 • Leder for ett år
 • 5-7 styremedlemmer på valg for to år og 2 varamedlemmer for to år.
 • 1 revisor for to år.
 • 1-3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

Dokumenter til årsmøtet: