RUK

Rogaland Ungdomskorps (RUK) er eit tilbod for dei eldste i korpsa i Rogaland. Ofte kan det bli litt lite utfordringar i eit skulekorps når ein blir eldre, og NMF har derfor oppretta eit korps som samlar dei eldste og beste i Rogaland nokre gonger i året. Men det er alt anna enn enkelt å få plass, ein må prøvespela, og dei tek berre inn eit visst antall på kvart instrument.

Rogaland Ungdomskorps samlar korpsungdom frå heile Rogaland